Eeuwen in Chaos
Een reactie
In september 2017 kreeg ik de volgende reactie.

Beste Henk,
Ik heb met veel belangstelling je samenvatting van het historisch werk van Immanuel Velikovsky gelezen. Chapeau! Dank voor het online zetten hiervan.
Bij mij begon de belangstelling voor de theorieën van Velikovsky zo rond 1990. Het is mij blijven intrigeren. Bij mij is eigenlijk een raadsel gebleven, waarom geen wetenschapper hem annoteert. Zijn, uitvoerig door hem toegelichte, theorie schept helderheid in hetgeen er in het verleden gebeurd moet zijn. Steeds weer bij de bestudering of confrontatie met feiten uit de geschiedenis van de twee millennia voor Christus, word ik aangenaam getroffen door het feit dat ik vanuit de herziene chronologie van Velikovsky een verhaal krijg met meer acceptabele verbanden en daarmee meer kleur.
Persoonlijk geef ik hem (veel) meer credit dan 50 %. Van tijd tot tijd pak ik een van de boeken van Velikovsky weer op en vergelijk ik. Nu heb ik een waardevol overzicht van zijn constateringen ter beschikking.
Bedankt hiervoor en de hartelijke groeten uit Goedereede.
Aad den Hertog.


Mijn antwoord

Beste Aad,
Bedankt voor je reactie. Die krijg ik eigenlijk heel weinig, minder dan één reactie per jaar. Ik blijf dat eigenlijk vreemd vinden. Het stuk heb ik geschreven jaren geleden, en toen ik het op de website zette, heb ik expres niets aan de tekst veranderd. Maar ik ben wel doorgegaan met af en toe door te lezen op het gebied van de oude geschiedenis.
Ik heb nog steeds geen wezenlijke fouten gevonden in de redenering van Velikovsky en inmiddels ben ik veel meer overtuigd van de juistheid ervan dan toen ik het stuk schreef. Dus als ik een wetenschapper hoor vertellen over het graf van Toetanchamon van 1400 voor christus, dan denk ik bij mezelf: "Tsjonge, jonge, wanneer ga je eens wat verder kijken dan je neus lang is ......".
Het klinkt een beetje eigenwijs, een amateur die geen respect heeft voor het werk van talloze wetenschappers, maar het is wél wat ik eigenlijk denk: Vroeg of laat moet het toch eens doordringen dat er heel veel archeologisch onderzoek helemaal overnieuw moet worden geïnterpreteerd. Ik begrijp de weerstand daar tegen en het duurt veel langer dan heel veel aanhangers van Velikovsky zich ooit hebben voorgesteld. Dus we wachten gewoon maar af.
Als je je af en toe meer in de zaken wil verdiepen, dan zou ik je willen verwijzen naar het Engelse tijdschrift "Chronology and Catastrophism Review" van de "Society for Interdisciplinary Studies" (SIS). Daarin worden details van de beweringen van Velikovsky nader onderzocht, bekritiseerd, maar door anderen ook weer verdedigd. Het is pittige leeskost, maar ze staan niet stil! Ze bekijken het werk van Velikovsky kritischer en serieuser dan de "gevestigde" wetenschappers die genoegen nemen dat hier of daar een sneer uitdelen tegen "pseudo-wetenschappers" en "complotdenkers". Ik weet niet of je het tijdschrift kent en zoniet, dan kan je er eens naar kijken.
Met vriendelijke groeten, Henk Spaan.