Stukken / Stukjes

door Henk Spaan
De PvdA en de vakbeweging (mei 2022)

Kan de PvdA weer aansluiting vinden bij de oorspronkelijke aanhang, de “arbeidersklasse”?. De “oud-gedienden”, Spekman c.s., schieten daarin te kort. De arbeidersklasse is inmiddels veranderd. Spekman ziet nog steeds de vakbeweging als vertegenwoordiger van de arbeiders (-sters). Dat is niet meer zo.
Er wordt nu gepraat over werkende armen; een groeiende groep mensen raakt in problematische schulden en zelfs Rutte zegt nu dat werkgevers vaker bereid moeten zijn hogere lonen te betalen. Het is dan merkwaardig dat we dan niets horen van de FNV of van zijn voorzitter Tuur Elzinga, (S.P.-lid !). De FNV vertegenwoordigt de “oud-gedienden” van de arbeiderklasse, degenen die een vaste aanstelling hebben en die volgens een CAO worden betaald. De FNV wil dat er meer mensen een vaste aanstelling krijgen, maar gaat voorbij aan de constante groei van het aantal mensen dat werkt met tijdelijke contracten of als uitzendkracht of als ZZP-er, of met nul-urencontracten. Dat zijn de werkende armen, de mensen die het lidmaatschapsgeld van de vakbond niet kunnen missen van hun onbestendige inkomen. Dat zijn degenen waarop de vakbeweging zich zou moeten richten, om te beginnen met een verlaging van het lidmaatschapsgeld. Vervolgens moet de FNV pleiten (actie voeren!?!?) voor een compensatie in de uurlonen voor degenen die geen vast contract hebben en geen ontslagbescherming genieten en die dus voor de werkgevers veel goedkoper zijn.
De FNV moet minder tijd besteden aan CAO-onderhandelingen en meer aan het organiseren van wat nu nog de ‘ongeorganiseerden’ zijn.
De FNV aarzelt hierin, begrijpelijk, want de oude garde betaalt de lonen van het FNV-personeel en wil (cao-) loon voor hun geld.
Als de FNV aarzelt zich te richten op de ‘ongeorganiseerden’, laat dan de PvdA, de klassieke sociaal-demokraten, dat gat opvullen en de FNV op haar (hets) taken wijzen. Dus ik wil niet dat Spekman de banden van de PvdA met de vakbeweging aanhaalt; ik wil dat de PvdA de banden met de FNV losser maakt en zich meer oriënteert op de “werkende armen”. Op den duur kan dat heilzaam zijn voor zowel PvdA als voor de FNV.