Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk SpaanStalin en Hitler (aug 2009)

Het is een beetje ontmoedigend om anno 2009 nog op de website van de NRC zonder commentaar een citaat te vinden waarin beweerd wordt dat Stalin 5,5 miljoen mensen door honger liet omkomen en in de terreur van de dertiger jaren 700.000 mensen liet executeren. En dat daarmee de eindbalans van de Stalinterreur dus op 6,2 miljoen mensen komt, terwijl Hitler 10,5 miljoen slachtoffers voor zijn rekening moet nemen. Steele heeft zijn cijfers gekozen vanuit de wens om aan te tonen dat Hitler een grotere boef was dan Stalin. Nauwkeurig onderzoek van de geschiedenis van de Sowjet-Unie zal aantonen dat het aantal slachtoffers van Stalin veel groter is. Alleen al de cijfers van 5,5 miljoen omgekomenen door honger en 700.000 executies kan niemand die er iets van weet, serieus nemen. Want het grootste aantal slachtoffers van Stalin kwam om in strafkampen en in feite was een belangrijk deel van de economie gebaseerd op dwangarbeid van miljoenen "vijanden van het volk" waarvan er maar weinigen meer dan enkele jaren overleefden. Steele gaat voorbij aan de honger uit het begin van de twintiger jaren, hij gaat voorbij aan het besluit uit 1928 van Stalin en zijn partij om de "Koelakken als klasse" te "liquideren", wat er op neerkwam dat op zijn minst tien procent van de plattelandsbevolking in kampen terecht kwam of ook onmiddellijk werd gedood. De honger die daarop volgde kan best 5,5 miljoen slachtoffers geëist hebben, maar daarmee was Stalin nog niet klaar. Na de oorlog besloot Stalin dat alle soldaten die voet over de grens van de oude Sowjet-Unie gezet hadden, en dat waren er wederom miljoenen, voor de zekerheid meteen doorgestuurd moesten worden naar de strafkampen. Solzjenitszyn kwam in 1945 in de gevangenis terecht en zag al deze "verraders" vanuit zijn gevangenis langskomen op doortocht naar hun eindbestemming in het hoge noorden en besloot toen om zijn Goelag-Archipel te gaan schrijven. En dat na de oorlog het "ordinary family life" niet meer te leiden had van "arbitrary terror" is een verzinsel van Steele, op niets gebaseerd.
Ik zal niet graag Stalin en Hitler op één ranglijst plaatsen, de verschillen tussen beiden zijn groot. Maar het staat vast dat Stalin in sommige opzichten minstens zo'n grote boef was als Hitler. De onwetendheid daarover zelfs bij de redactie van de NRC zou een argument kunnen zijn om toch eens werk te maken van zo'n 23ste augustus, als gedenkdag voor de slachtoffers van Stalin en Hitler.