Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk SpaanVoor Stalin (mei 2007)

(ingezonden brief in NRC in mei 2007)
Frits Abrahams schrijft in zijn column van 7 mei een stukje over een bezoek aan Praag en halverwege onderbreekt hij zichzelf: "maar er is al genoeg onaardigs over Stalin gezegd". Dat is merkwaardig te lezen in deze dagen waarin we de afloop van de tweede wereldoorlog herdenken. In Nederland haalt niemand het in het hoofd om in deze dagen te zeggen dat er al genoeg onaardigs over Hitler is gezegd. De Tsjechen kregen na bijna zes jaar Hitler nog eens tot 1953 Stalin op bezoek en daarna 35 jaar zijn opvolgers. Ik denk niet dat je kan volhouden dat er al genoeg "onaardigs" over Stalin is gezegd. De opmerking van Abrahams bewijst eigenlijk dat het niet zo is: hij had toch moeten begrijpen (zeker in een Tsjechische context) dat Stalin een minstens even grote boef was als Hitler, over wie we ook nog lang niet zijn uitgepraat.
Henk Spaan

Frits Abrahans reageerde dat zijn ironie kennelijk niet aan mij besteed was, waarop ik hem nog kort antwoordde:
Ik heb geen bezwaar tegen ironie en uw ironie was mij niet ontgaan. Ik stel alleen vast dat het onderwerp Stalin in Nederland luchtiger en gemakkelijker ironisch wordt opgepakt dan het onderwerp Hitler. Dat is kenmerkend voor Nederland, waar de jeugd (en zelfs mijn eigen kinderen) zich zonder schaamte tooit met hamers en sikkels en andere stalinistische symbolen terwijl het dragen van runetekens een beetje terecht nog steeds een taboe is en zich beperkt tot toch wel heel bedenkelijke kringen. In Oosteuropese landen is de discussie over het verleden een zwaar beladen thema, waarover waarschijnlijk maar weinig mensen luchtigjes en ironisch kunnen doen.
Met vriendelijke groeten
Henk Spaan