Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

De partijraad over Sam Pormes (april 2006)

Beste Chris,
Ik wil even een reactie geven op het mailtje dat je onlangs naar mij gestuurd hebt. Je zegt dat je je hebt afgevraagd of je nog wel lid wil blijven van na de recente gebeurtenissen. Je zegt dat je steeds bozer wordt en ik kan dat wel begrijpen. Ik neem even aan dat dat je reactie is op de brief van het bestuur aan alle leden. Je hebt gelijk als je die brief interpreteert als een poging om de boel onder de grond te schoffelen. Het is ongelofelijk knullig dat ze dat zo doen. Ze doen niks en ze durven niks. En intussen kregen de leden van de partijraad een waarschuwend mailtje, dat de partijraadsvergadering vertrouwelijk was en dat het niet op prijs wordt gesteld als individuele leden van de partijraad die vertrouwelijkheid doorbreken als zij aan journalisten of op web-logs hun visie op de gebeurtenissen naar buiten brengen. En woorden als crisis mogen niet gebruikt worden. Bah.
Als je vindt dat de boel niet in de doofpot mag verdwijnen heb je gelijk. Ik zou zeggen (als ik in het bestuur zou zitten): Het royement gaat nu niet door, want de partijraad heeft dat besloten. Maar op grond van het onderzoeksrapport is er nog voldoende reden overgebleven om Sam Pormes te verzoeken om zijn lidmaatschap van de Eerste-Kamer op te zeggen. Als ik het goed begrijp zal Sam Pormes dan reageren dat alleen een congres hem zal kunnen terugroepen en dat hij alleen zal luisteren als een congres dat daadwerkelijk doet. Dat werd in november duidelijk, het bestuur dacht "Shit!, dan moeten we er een heel congres aan wijden, daar hebben we geen zin in, als we hem nou snel royeren, dan kan hij alleen in beroep bij de partijraad, dan zijn we er ook van af". Zo is het gegaan en zo heeft het bestuur een overhaast, ondoordacht besluit genomen tot royement. Dat is mislukt, en nu denkt het partijbestuur weer hetzelfde: "Shit!, nou moeten we hem vragen zich terug te trekken, hij vraagt dan een congresuitspraak, wij hebben daar geen zin in, als we nou een bemiddelaar zoeken en zeggen dat we nog wel met elkaar praten maar niet meer echt samenwerken, dat duurt dan nog anderhalf jaar maar dan zijn er statenverkiezingen en dus een nieuwe eerste kamer, dan zijn we er vanaf". Pappen en nathouden. We doen of er eigenlijk onnodig opwinding is geweest.
Het (voltallige!) bestuur moet eerst met Sam Pormes praten (gewoon, over alles); het bestuur moet aan het eind van dat gesprek hem verzoeken zich uit de kamer terug te trekken en het bestuur moet hem duidelijk maken dat het versneld een congres bijeen zal roepen als hij dat niet doet. Je hebt het in je mail over formalistisch geneuzel, maar regels, formaliteiten, procedures en statuten zijn er niet voor niets. Die komen te voorschijn als mensen het met elkaar niet eens worden. En als er ruzie is, dan moet je nauwkeurig de regels volgen. Dat is geen geneuzel, dat is verstandig. Geneuzel krijg je als iedereen ongeveer hetzelfde wil maar als er dan een enkeling eist dat alle procedures gevolgd worden.
Ik denk dat er een kans is dat Sam Pormes zich zal terug trekken als ten eerste het bestuur de bereidheid heeft getoond met hem te praten, gewoon vier uur lang over alles; en ten tweede als het bestuur hem ook duidelijk maakt niet te zullen aarzelen de hele zaak aan een congres voor te leggen, mocht hij zijn positie willen handhaven.
Het bestuur doet nu het tegendeel; ze gaan niet met hem praten, maar laten een bemiddelaar dat doen en wat ze in ieder geval willen voorkomen is een congres of verdere discussie of publiciteit. Ik vind dat geknoei. Het geeft geen goede publiciteit. Sam Pormes bijt zich vast in zijn weigering en leden van de partijraad handhaven hun kritiek en al het onderling wantrouwen blijft onverminderd bestaan."