Het klimaat

door Henk SpaanEen flinke krisis.

De concentratie van CO2 in de atmosfeer zal nauwelijks gedaald zijn eind recent en het is zeer de vraag op dat in 2030 wél gaat lukken. De daling van de uitstoot van broeikasgassen vanaf 1990 was vooral het resultaat van de daling van de uitstoot van de andere broeikasgassen zoals N2O, SO2 en CH4. Die daling stagneerde weer in de afgelopen pakweg vijf jaar en mij verbaast dat niet: In die tijd begon de economie weer goed te draaien. Wat we eigenlijk nodig hebben is een flinke krisis. Na de krisis van 2008 daalde het aantal files en werd het makkelijker de auto 's avonds kwijt te raken, maar in de afgelopen tijd is dat nog moeilijker dan vóór 2008. Er zijn al heel wat maatregelen genomen (isolatie, recycling, windmolens, zonnepanelen) en de omvang van die maatregelen zou toch op zijn minst een verdere daling van de CO2 uitstoot hebben moeten teweeg brengen, maar daarvan is geen sprake, Ra Ra hoe kan dat?