Het klimaat

door Henk SpaanLeugen.

De regering heeft besloten om de gerechtelijke uitspraak naast zich neer te leggen volgens welke de uitstoot van CO2 in recent moet zijn teruggebracht met 25 procent (de Urgenda zaak). Ik was daarover opgelucht. Want juist in de afgelopen dagen besefte ik dat de gerechtelijke Urgenda-uitspraak een dramatische wending dreigt te worden in de Nederlandse politiek. We komen op een punt dat wensdenken en nobele bedoelingen elke realiteitszin opzij gaan zetten. Toen in oktober het gerechtshof zijn uitspraak deed bekroop mij de geachte dat ik, als ik in de regering zou zitten, misschien onmiddellijk zou aftreden en tegen rechter Tan zou zeggen: "Wil jij dan alsjeblieft maar even op de winkel passen?".
Het kán niet. Marjan Minnesma mocht in het journaal vertellen, dat het onwil was van de regering, want dat het helemaal niet moeilijk is om de CO2 uitstoot terug te dringen. Dat heeft ze zo vaak tegen zichzelf gezegd dat ze het is gaan geloven. Ik noem het gewoon een leugen. Zelfs bij het sluiten van alle, ook de nieuwste, kolencentrales zal de CO2 concentratie in de atmosfeer waarschijnlijk niet omlaag gaan. Sluiten van centrales die nog maar een paar jaar oud zijn, stuit mij te zeer tegen de (zuinige) borst.