Het klimaat

door Henk SpaanPaardentram.

Ik zou zeggen: Hou op met te suggereren dat het laatste uur van de aarde, (of bedoelen we eigenlijk van de mensheid), is geslagen. Ga daar tegen in! Zeg dat dat waarschijnlijk NIET zo is! Er gaan wel dingen niet goed, maar gebruik de tijd en gebruik je hersens om ontwikkelingen in een betere richting om te buigen. De paniekzaaierij zorgt alleen maar voor verdere dwaasheden en getuigt van hoogmoed: Wij zijn degenen die het voortbestaan van de aarde (de mensheid) in handen hebben.
Ik zou zeggen: Verander het "CO2-beleid" in een eenvoudige heffing op het gebruik van energie, en formuleer een beleid gericht op het verminderen van verkeersstromen en op het verminderen van gebruik van kostbare grondstoffen. Op de een of andere manier zal dat wel neerkomen op kleinschaliger produktie en op minder automatisering en op een herwaardering van menselijke arbeid. Zo'n pleidooi wordt doorgaans weggehoond, maar dan haal ik mijn schouders op. Toch liever de paardentram dan komkommerteelt op Mars.