Het klimaat

door Henk SpaanDrammer.

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zei dat het klimaatakkoord dat in december gepresenteerd werd, voor hem niet heilig was. Hij achtte het mogelijk dat de regering daarom uit elkaar valt en ergerde zich met name op het gedram van D'66-er Rob Jetten. De week erop luidden alle commentaren dat het weer een proefballonnetje van de VVD was, en dat de VVD de campagne voor de provinciale verkiezingen was gestart. Ik dacht dat niet. Ik had de indruk dat Dijkhoff dezelfde conclusie had getrokken die ik ook al getrokken had. Het aanhoudende protest van de gele hesjes in Frankrijk maakt een klimaatbeleid niet of nauwelijks uitvoerbaar en dát was inmiddels ook bij Dijkhoff doorgedrongen. En hij is er de man niet naar om dat dan niet aan te kaarten. Zijn argumenten zijn niet de mijne, maar dat het niet gaat lukken ben ik met hem eens. Zodra klimaatbeleid konkreet wordt en meer wordt dan vrome praatjes (à la Ed Nijpels) zal de werkelijkheid zich ertegen verzetten.