Het klimaat

door Henk SpaanVerontachtzamen.

Als de mens er niet was op aarde, zou er een evenwicht zijn tussen instraling en uitstraling van warmte op aarde. Alhoewel nooit helemaal uiteraard, want er zijn warme en koudere periodes geweest, waarop de mens geen invloed heeft gehad. Maar op een of andere manier is er in ieder geval een paar miljoen jaar een zekere leefbaarheid voor mensachtigen op aarde. Hoe belangrijk is het dat het CO2 gehalte in de atmosfeer in honderd jaar gestegen is van 0,3 promille naar 0,4 promille? Waterdichte verbanden zijn daarvoor nog steeds niet makkelijk te vinden. Maar als ik zie hoe het aardoppervlak in die honderd jaar door mensen is omgewoeld, heb ik weinig bewijs nodig om te begrijpen dat de invloed daarvan enorm moet zijn. Dus mensen moeten me maar niet kwalijk nemen als ik nog even doorga met het verontachtzamen van broeikasgassen en van CO2 in de atmosfeer. Dus laat die moderne kolencentrales maar rustig een tijdje branden, die zijn voorlopig nog de goedkoopste energiebron. Het is natuurlijk geen goed argument, maar ik heb toch vanaf 1995 zonder iets te merken op vijf kilometer onder de rook van de oude IJsselcentrale gewoond.