Het klimaat

door Henk SpaanLandbouw.

Ik kan het me permitteren te zeggen dat we de CO2 maar even moeten laten zitten. Zat ik in de regering, dan kon ik nauwelijks negeren wat de hele goegemeente zegt. Maar ik ben zomaar een mannetje en ga toch even door. Als het broeikaseffect minder belangrijk is, dan heeft dat allereerst gevolgen voor wat er over landbouw doorgaans gezegd wordt. Zo zagen we Johnny de Mol ("Ik ben er wat ingedoken") bij Pauw zeggen dat we met verminderen van vlees-eten de allergrootste bijdrage leveren tegen de opwarming van de aarde. Het is een veel gehoorde gedachte. Ook het Planbureau van de leefomgeving geeft buitengewoon veel aandacht aan hervormingen in de landbouw. Landbouw krijgt de zwarte piet toegespeeld omdat in landbouw en veeteelt methaan (CH4 via koeien en varkens) en lachgas (N2O via stikstofbemesting) vrijkomen. Methaan is 25 keer broeiender, en lachgas 300 keer broeiender dan CO2. Zo produceert de landbouw heel veel "CO2-equivalenten" en beschouwt men landbouw schadelijker dan al het vrachtverkeer. Als de warmte-absorberende eigenschappen van moleculen er toe doen, is de landbouw schuldig, maar misschien telt voor de opwarming voornamelijk mee dat boeren nou eenmaal met tractoren rijden. Vegetariƫrs zien dat liever anders en zo kan Johnny de Mol zijn bijzonder belangrijke reizen over de wereld voortzetten door zijn hamburgers te laten liggen.