Het klimaat

door Henk SpaanSamenvatting.

Ik wil nog een keer samenvatten wat ik denk over het klimaat, omdat ik niet helemaal zeker ben of het klopt wat ik denk. Waarschijnlijk is er wel sprake van opwarming van de aarde, maar hoe sterk die opwarming is, is niet zeker. Er is reden tot zorg over ontwikkelingen in de wereld en misschien is het klimaat een van de redenen daarvoor, maar er zijn andere redenen tot zorg en die zijn minstens even belangrijk, zoals oorlog, ongelijkheid in de wereld en uitputting van grondstoffen. Dat zijn zaken die niet hetzelfde zijn als "opwarming". Ik betwijfel of broeikasgassen de oorzaak zijn van de opwarming en ik geloof zeker niet dat alle verkeer, plus alle economische en consumptieve activiteit van mensen van geen betekenis zijn, zoals klimaatwetenschappers soms beweren. Ik geloof er niets van dat de warmte op Venus veroorzaakt wordt door CO2 zoals astronomen beweren. Er zal een samenhang zijn maar verder kan ik niet speculeren. Ik geloof evenmin dat ijstijden veroorzaakt werden door een laag CO2 gehalte. Ik vermoed dan ook dat de huidige fixatie op CO2 onvoldoende gefundeerd is, in ieder geval tot hoge kosten leidt en waarschijnlijk niet of nauwelijks effect zal hebben. Ik hoor dan ook liever het woord zuinig dan het woord duurzaam.