Soldatenprotest 1966 - 1984

door Henk Spaan
Foto van demonstratie