Stukken / Stukjes

door Henk Spaan
Migratie

Op basis van het voorgaande stuk besloot ik onderstaande brief aan de opinieredactie van de NRC te schrijven.

Louise Fresco pleit voor immigratie. Dit schreef zij maandag 19 mei als reactie op een stuk van Martin Sommer in de Volkskrant van zaterdag 14 mei, overigens zonder Sommer daarbij te noemen. Nederland moet niet meer groeien, schreef Martin Sommer. Nederland kan gezien de effecten voor het milieu, de woningmarkt, voor het onderwijs, het verkeer, en noem maar op, arbeidsmigratie nauwelijks verdragen.
Louise Fresco keert zich tegen conservatisme van de milieubeweging en pleit voortdurend voor technologische vooruitgang en verzet zich tegen kritiek op groei. Zij keert de redenering van Sommer 180 graden om. Zij vindt de afname van de vruchtbaarheid in alle rijke landen het grote probleem, oftewel de te geringe groei van de bevolking en de daarmee gepaard gaande veroudering. Nederland blijkt niet in staat (ik lees: weigert) immigatie te zien als een positieve kwestie. Ze erkent dat migratie een brain drain kan veroorzaken (de slimme mensen vertrekken). Ze komt dan tot een merkwaardige stelling: “Migranten komen veelal uit landen, waar burgeroorlogen, de afbraak van de samenleving en een totaal gebrek aan economische mogelijkheden, de facto geen kans bieden om die brains te gebuiken”. Oorlogen, onderdrukking en ongelijkheid lijken mij een reden om wél je brains te gebruiken. Zo niet Fresco: kom maar naar de rijke landen om mee te helpen met verdere vooruitgang, dan kan je ook familie in de landen van herkomst een financiële ondersteuning geven. Zij zegt: “Bevolkingsgroei door migratie is nodig om uiteindelijk welvaart aan iedereen te bieden”. Kom eerst maar ónze luiers wassen, dan zal je zien dat júllie luiers ook gewassen worden.