Stukken / Stukjes

door Henk SpaanTerug in de tijd ? (maart 2017)

Anne-Fleur Dekker, fractiemedewerker van GroenLinks Hilversum, wordt bedreigd en moest onderduiken. Op dinsdag 28 maart verscheen zij in Pauw om haar verhaal te vertellen. Het komt erop neer dat zij in de afgelopen tijd op twitter een aantal uitspraken heeft gedaan die tamelijk onsmakelijk zijn over Thierry Baudet: Zij zei dat ze zin had om Thierry Baudet een taart in het gezicht te gooien, en vervolgens vroeg ze op twitter of iemand wist waar hij binnenkort in het openbaar zou verschijnen. Na de verkiezingen noemde zij Thierry Baudet een "Wilders in schaapskleren".
Ik denk dat Wilders vervolgens besloten heeft om mevrouw Dekker wat harder aan te pakken door eens te graven in Dekkers twitter archief. Hij vond een tweet van ongeveer een jaar geleden "Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien". Die maakte hij bekend en vervolgens stroomden de bedreigingen aan haar adres binnen. Een niet echt sympathieke reactie van Wilders op een niet echt sympathieke actie van Dekker.
Dekker verscheen in Pauw om haar beklag te doen. Die tweet over stenen was een reactie op een tweet van iemand die in Belgi├ź stenen wilde gooien naar een moskee. Dekker had het "cynisch bedoeld", niet letterlijk. Maar dan moeten we wel vaststellen dat Dekker zich daarmee op hetzelfde niveau begaf als de Belgische vrouw op wie zij reageerde; en eigenlijk is het erger: Dekker richtte haar 'ludieke actie' tegen iemand die al tien jaar lang concreet bedreigd wordt en niet zonder beveiliging kan.

Een nieuw doelwit.
Maar het gaat me niet eens zo zeer over een paar idiote tweets van een jaar geleden. Belangrijker is dat Dekker een nieuw doelwit heeft gevonden: Thierry Baudet. Ed Nijpels was er ook en mengde zich in de discussie. Tot viermaal toe benadrukte hij hoeveel begrip en sympathie hij had voor jongeren die actie wilden voeren en in opstand wilden komen en vervolgens gaf hij dan de vaderlijke raad, dat er ook mensen zijn die Dekkers grappig bedoelde opmerkingen iets te letterlijk kunnen nemen. Daarmee zou Dekker een beetje meer rekening moeten houden. Nijpels hoorde niet dat Dekker telkens reageerde dat zij het niet grappig bedoelde. Ik had ook niet de indruk dat zij het grappig bedoelde. Zij bedoelde het letterlijk. Aan het eind van het gesprek besloot zij, dat het tijd is om een keertje hard op te treden tegen politici die fascistoïde trekjes vertonen, zoals Wilders, zoals Baudet. "Dat is niet gezellig, maar je krijgt dan wel meer voor elkaar".

Rechts.
Niemand twijfelt eraan dat Baudet rechts is, hijzelf laat daarover ook geen twijfel bestaan. Maar anders dan Wilders gaat hij geen enkele discussie uit de weg. Hij geeft argumenten waarover ik soms wel degelijk even moet nadenken en het is nuttig als iemand in de kamer zit die uitputtend zijn argumenten tegen de EU op een rijtje zet. Ik zou hem niet in het hoekje van fascisten willen zetten, hij is gewoon rechts. Ik zet niet bevreesd de radio uit als ik hem daarop hoor spreken. Ik ben wel ongerust als Anne-Fleur Dekker Baudet een "Wilders in schaapskleren" noemt en zegt dat we ons ("niet gezellig") moeten uitspreken tegen deze "politici, die in onze kamer zitten". Het doet me teveel denken aan degenen die in het voorjaar van 2002 over Pim Fortuyn riepen "Stop de Hollandse Haider", en die begonnen met Pim Fortuyn een taart in het gezicht te gooien. Toen was er een dierenvriend en actievoerder die nog wel een stapje verder wilde gaan. De sympathie die Ed Nijpels uitsprak, deel ik niet.