Het klimaat

door Henk SpaanTien miljoen kilo hout.

Katan c.s. zeggen dat bijvoorbeeld de Eemscentrale per dag 10 miljoen kilo hout zou moeten verstoken. Dat lijkt vrij veel te zijn, maar Junginger c.s zeggen: "Natuurlijk vergt het verschepen van biomassa ook energie en dus uitstoot, maar dat is beperkt, en er zijn reductie-eisen". Die reductie moet terug naar 70 procent (70% waarvan?). Dus het rooien van het hout en de verscheping doet er niet veel toe ? Als er in een vrachtwagen 40 ton hout kan, kom ik op 250 vrachtwagens per dag. Scheepvaart zal wel beter zijn. Ik kan niet goed begrijpen dat het goed is voor het klimaat om bossen te rooien (oké, met herbebossing) en om dat in Nederland op te stoken om onze welvaart op peil te houden. En Junginger c.s. vinden het verder begrijpelijk dat CO2 emissie niet gerekend wordt bij het verbranden van hout, maar op het moment dat het bos gerooid wordt. Op mijn beurt vind ik het dan begrijpelijk dat de regering het een goed idee vindt. Dan kan Nederland makkelijker de klimaatdoelen halen, want Urgenda (en Justitie) zit ze op de hielen. Zouden we dan ook niet beter de CO2 uitstoot van kolen kunnen toerekenen aan het land waar de kolen gedolven worden? Dan zou Nederland in één klap zijn klimaatdoelen gehaald hebben. De laatste zin in het stuk van Katan en de zijnen begrijp ik beter: "Wat we nodig hebben is een flinke belasting op de uitstoot van CO2 zodat we minder gaan vliegen, rijden, vlees eten en spullen kopen".