Het klimaat

door Henk SpaanArbeid dáár.

Tom van der Lee, tweedekamerlid van GroenLinks, twitterde gisteren (25-10) juichend dat het Europese parlement heeft uitgesproken dat de EU de uitstoot van CO2 in 2030 moet hebben teruggebracht met 55 procent in plaats van 50 procent. Ik denk dat zo'n uitspraak niet veel betekent. Papier is geduldig, of moeten we tegenwoordig zeggen: hard-disks zijn nooit vol.
Maar wat dan wél?
Ik denk dat er redenen zijn om me zorgen te maken over ontwikkelingen in de wereld. Ik denk dat er redenen zijn om te zoeken naar manieren om de economische groei binnen de perken te houden. Ik denk dat "de vooruitgang" in de praktijk bijna altijd neerkomt op grootschaliger produktie, grotere vervoersstromen, meer gebruik van grondstoffen en energie, minder arbeid híer en meer arbeid dáár. Ik denk dat ik dicht in de buurt kom van Roel van Duyn die al in 1970 pleitte voor kleinschaligheid.