Henk Spaan

Geschiedenis

Portret van Henk Spaan

Welkom op de site van Henk Spaan

Mijn naam is Henk Spaan, ik woon in Zwolle en geef (bij-) les in Economie en Wiskunde. Ik heb lang gewoond in Wageningen. Ik heb altijd bij linkse of linksige clubjes gezeten, veelal met frisse tegenzin. Naar aanleiding daarvan bracht ik van tijd tot tijd mijn gedachten onder woorden. Op deze site heb ik een aantal teksten verzameld die ik in de loop van de tijd geschreven heb. Ik herhaal mezelf wel eens, maar over het algemeen ben ik er tevreden over, ook al zijn mijn gedachten veranderd in de loop van de tijd. Die verandering is op deze site terug te vinden. Deze site heet henkspaan2.nl. Met name de voetbal-liefhebbers zullen begrijpen dat henkspaan1.nl reeds bezet was, en ik ben tevreden met een tweede plaats.
Begin 2016 heb ik mijn lidmaatschap van Groenlinks opgezegd, maar af en toe voel ik toch de behoefte om mijn gedachten op papier te zetten. Die stukken / stukjes heb ik in chronologische volgorde geplaatst en kunnen gaan over alle onderwerpen waarvoor ik belangstelling heb, bijvoorbeeld muziek of politiek. Wat ik in het verleden geschreven heb voor onder anderen GroenLinks heb ik ingedeeld in een aantal hoofdonderwerpen in het menu "Geschiedenis". Het zal duidelijk zijn dat het menu "Geschiedenis" voor een flink deel mijn eigen geschiedenis betreft.Stukken / stukjes over allerlei onderwerpen vanaf 2022
  
Stukken / stukjes over allerlei onderwerpen 2020-2021
  
Stukken / stukjes over het klimaat
  
Stukken / stukjes over allerlei onderwerpen 2016-2022
  
Site over bijles wiskunde en economie
  
Een serie feestliederen en sinterklaasgedichten die ik (met anderen) gemaakt heb in de loop van de jaren.
  
  
  

Geschiedenis

  
Ik ben lang lid geweest van GroenLinks en tussen 2006 en 2013 zat ik voor afdeling Zwolle / provincie Overijssel in de landelijke partijraad.
  
In de jaren zeventig zat ik in militaire dienst en was ik lange tijd aktief in de Bond Voor Dienstplichtigen en in de VVDM.
  
In de jaren tachtig raakte ik geïnteresseerd in problemen in Oost-Europa en in de Sovjetunie en de relatie met de vredesbeweging.
  
In 1982 werd ik lid van de CPN en maakte de 'vernieuwing' van de CPN mee totdat de CPN uit de Tweede Kamer verdween.
  
Ik kreeg ook min of meer toevallig belangstelling voor de oude geschiedenis en voor het werk van Immanuel Velikovsky daarover.
  
---------------------------------------------------------