Henk Spaan bijlessen


Tarief

Ik reken € 20,00 per uur.
Ik geef vrijwel altijd individueel bijles. Voor twee leerlingen reken ik € 30,00.
De lessen kunnen plaatsvinden op het adres Coetsstraat 59 of bij de leerling thuis.
Voor lessen buiten Zwolle kan ik iets extra rekenen als vergoeding voor reiskosten en reistijd.
Betaling kan geschieden na afloop van de les of door overmaking
op rekening nummer NL43 INGB 0002740466,
t.n.v. dhr. J.H.Spaan te Zwolle.
Nummer Kamer van Koophandel: 57181756.

-----------------------------------------------------------------
Bijles wiskunde, economie en natuurkunde in Zwolle