Het klimaat

door Henk SpaanAutotariërs.

Ik maak me al langer ongerust over het (overigens nog steeds) toenemende gebruik van auto's en van brandstof en dacht in groenlinks dat die tendens moest worden omgebogen (zie bijvoorbeeld henkspaan2.nl/groenlinks/0801autoverkeer.php). Degenen die het in groenlinks voor het zeggen hadden, waren het er niet mee eens en vonden dat groenlinks niet moralistisch moest worden. Ik heb toen wel eens gedacht dat er pas werkelijk iets zou veranderen als er een beweging onder jongeren zou ontstaan om zich principiëel te verzetten tegen het gebruik van auto's en om desondanks een plaats op te eisen in de maatschappij. Nu is er een beweging onder jongeren ontstaan, maar voorlopig lijken zij zich te concentreren op wat ánderen moeten doen (maatregelen NU). Het zou misschien prettig zijn als de actievoerders ook hun eigen leef en consumptie patroon aan de orde stellen. Ik twijfel er niet aan dat velen daartoe bereid zijn. Misschien komen die autotariërs er nog wel eens.