Het klimaat

door Henk SpaanOpslaan in de grond.

Opslag van CO2 in de bodem is een van de peilers van het klimaatbeleid van de regering. Het wordt kortweg CCS genoemd, Carbon Capture and Storage. De milieubeweging heeft twijfels bij CO2-opslag maar met name de industrie dringt er op aan. "Zonder CCS tekenen wij geen akkoord", dreigde de industrie zelfs. Hoe meer CO2-opslag, des te minder zou de industrie hoeven doen om haar doelstelling te halen.
Het regeerakkoord uit 2017 noemde nog 20 miljoen kilo CO2 opslaan als doelstelling. Maar in diezelfde tijd trokken twee electriciteitscentrales (steenkool) op de maasvlakte zich terug uit het experiment om hun CO2 op te vangen en in lege gasvelden op de Noordzee op te slaan. Het bleek toch te duur en ingewikkeld en inmiddels spreekt het klimaatbeleidsplan nu van 7 miljoen kilo CCS als doelstelling. Voor de electriciteitscentrales was een belangrijke factor dat hun voortbestaan na 2030 hoe dan ook twijfelachtig was. Investeringen zijn dus nooit rendabel te maken.