Het klimaat

door Henk SpaanHolle beloften.

Ik zal mezelf wel herhalen, maar ik wil mijn gedachten beter formuleren: Het streven om de CO2 uitstoot te reduceren zal geen effect hebben op de temperatuur op aarde. Het herbouwen van Nederland zal misschien de uitstoot van CO2 beperken, maar geeft anderzijds zoveel bouwen en rijden dat het de CO2 uitstoot op zijn beurt weer zal doen toenemen. En de benodigde energie halen we dan gewoon uit het buitenland. Hoe zíj hun doelstellingen halen is hún probleem.
De eis van Urgenda is fout omdat het de regering beschouwt als enige handelende factor bij de productie van CO2 of het beperken ervan. Het streven naar een lagere uitstoot van menselijke activiteiten is mooi, maar in alle gevallen is het nog belangrijker en effectiever om te streven naar een vermindering van het totaal van die activiteiten. Dus eerst: minder verkeer en dan: schoner verkeer. Maar als je dat zegt moet je je tot iedereen richten en kan je niet je eisen stellen aan de 'conservatieve' of 'rechtse' regering. Het is te gemakkelijk.
Urgenda schreef een paar jaar geleden een brochure: "Nederland 100% duurzame energie in 2030, het kan als je het wilt". Daarin zei zij dat maatregelen ter bescherming van het klimaat eenvoudig te realiseren zijn en dat niemand erop achteruit hoeft te gaan, integendeel. Het positieve aan de uitspraak van Urgenda, is dat we al over twee jaar kunnen toetsen of het ook maar een beetje klopt. Ik denk dat het holle beloften zijn en dat er voor het klimaat met geld gesmeten gaat worden en dat de mensen, de consumenten, dat uiteindelijk allemaal betalen (wat ik overigens vrij logisch vind).