Het klimaat

door Henk SpaanRazernij.

Intussen is het "klimaatdebat" in een stroomversnelling geraakt. Klimaatdebat tussen aanhanlingstekens omdat er eigenlijk geen debat is. In de politiek is er niemand meer die zijn twijfel durft uit te spreken. Het is begrijpelijk omdat wie twijfelt over het broeikaseffect emmers vol verontwaardiging over zich krijgt uitgestort en onmiddellijk wordt weggezet als "klimaatontkenner". Daar eindigt dan het debat.
Op maandag 8 oktober maakte het klimaatbureau van de Verenigde Naties bekend dat de doelstelling van 1,5 graden Celsius gemiddelde temperatuurstijging op aarde nog net haalbaar is, maar daaraan stelde het IPCC zodanige voorwaarden, dat je weet dat het niet kán lukken. Op dezelfde dag maakte het Centraal PlanBureau bekend dat elke dag wachten de kosten later alleen maar groter zal maken. Erger is dat Urgenda haar rechtzaak tegen de staat gewonnen heeft en dat de regering nu de uitstoot van CO2 in recent met 25 procent moet hebben verminderd. Dat is over twee jaar! Tijd voor nuances, tijd om na te denken is er dus niet meer. De regering is verplicht de kolencentrale van Amsterdam te sluiten, die eigenlijk tot 2025 zou blijven draaien. De nieuwere centrales op bijvoorbeeld de Maasvlakte zullen ook versneld dicht moeten. Er moeten heel veel en heel dure projecten starten om in ieder geval niet het verwijt te krijgen niets gedaan te hebben. Er lijkt sprake te zijn van een collectieve razernij.
Zie ook het genante schoolklasje in "de wereld draait door" op de dinsdag erna.