Het klimaat

door Henk SpaanEen redelijke verklaring

Ik heb vragen bij de werking van het broeikaseffect. Ik heb twijfels en zeker over de omvang van dat effect. Ik wil best aannemen dat CO2, NH4 of NO2 warmtestraling kunnen absorberen, maar hoeveel? De dampkring bestaat voor 80% uit Stikstof (N2) voor 19% uit zuurstof (O2) voor 1% uit het edelgas Argon (Ar). Ar, N2 en O2 zijn voor de absorptie van warmtestraling (infrarood) van geen betekenis. Van de overige gassen is CO2 de belangrijkste met een massa van slechts 0,04% van de totale luchtmassa, dat is hetzelfde als 400ppm. De CO2 concentratie wordt vaak gegeven in ppm (parts per million, ofwel een duizendste promille). Op dit moment is de concentratie ongeveer 395 ppm, dat was pakweg 300 aan het begin van de vorige eeuw.
Hoe dan ook, ik weet niet zeker of de concentratie van CO2 in de atmosfeer zo'n belangrijke rol speelt bij de opwarming van de aarde als ze zeggen. Te meer omdat ik zelf een redelijke verklaring kan bedenken voor die opwarming: De optelling van alle machines, motoren, kachel en koelapparatuur die overal te wereld dag in dag uit worden aangezet bij alle menselijke aktiviteiten.
In Wikipedia vinden we bij het Broeikaseffect de zin: "Andere warmtebronnen, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen, zijn - afgezien van de gerelateerde emissies van broeikasgassen - ten opzichte van in- en uitstraling verwaarloosbaar". Dus autoverkeer, machines, kachels doen er niet toe, het gaat om de CO2. Ik geloof daar dus niets van. Op zijn minst: leg maar beter uit.