Het klimaat

door Henk SpaanKlimaatsceptici

De uitleg van het broeikaseffect is gebrekkig. Wie googlet vindt allereerst Wikipedia en vervolgens veel materiaal om scholieren te helpen bij het maken van hun scripties. Als je verder kijkt vindt je op de Engelse Wikipedia allereerst dat de Engelsen vinden dat de term broeikaseffect (greenhouse effect) in wezen misleidend is. Dat lijkt me ook: er is nergens een glasplaat die uitstroming van warmte tegenhoudt.
De ozonlaag waar we enige tijd geleden veel over hoorden, heeft dan ook niets te maken met het broeikaseffect, maar ik heb, als ik er verder niet over doordacht (en dat gebeurt soms), wel eens vermoed dat het zoiets als de ozonlaag was: deeltjes die zich op een bepaalde hoogte bevonden en daar 'iets' deden. Maar dat is onzin.
We hebben klimaatsceptici nodig, mensen die twijfelen aan het bestaan van het broeikaseffect en daarvoor zoeken naar serieuze argumenten. En dan bedoel ik natuurlijk niet de idioten die zeggen dat er niets aan de hand is. De discussie met de tegenargumenten is belangrijk en tegenargumenten worden te makkelijk opzij geschoven. Op zijn minst zal daardoor de uitleg over de werking van het broeikaseffect verbeteren. Organiseer maar eens een open debat.