Het klimaat

door Henk SpaanHet planbureau voor de leefomgeving.

Het planbureau voor de leefomgeving vertelt in feite hetzelfde verhaal als de vier politici. Op 6 september verscheen de "Balans van de leefomgeving 2018" van het planbureau. Daarin staat dat het draagvlak voor een klimaatbeleid uitblijft als de perceptie van burgers en bedrijven is dat de rekening voor de klimaattransitie te hoog is en bovendien niet eerlijk wordt verdeeld. Prijsverhoging van energie is aantrekkelijk voor staatskas, "maar minder draagkrachtige huishoudens moeten er niet door in de knel komen". Het mag niet zo zijn dat "vlees en vliegreizen alleen nog zijn weggelegd voor rijke mensen". Verder lezen we: "Ook voor bedrijven kan de last niet zo hoog worden dat ze hun concurrentiekracht verliezen".
De balans is met zijn 284 bladzijden een soort telefoonboek van het overheidsbeleid. Ik neem aan dat soort telefoonboeken nodig zijn, maar zij blinken nooit uit in scherpe formuleringen en leesbaarheid. Het planbureau blijft met hets balans nauwkeurig binnen de grenzen die overheid en politiek het stellen. Het lezen is een worsteling en eerlijk gezegd geloof ik niets van de kern van de tekst om twee redenen. Ten eerste moeten de enorme projecten die de overheid wil starten, betaald worden en het is onvermijdelijk dat veel zaken duurder worden voor jong en oud en rijk en arm. Bereid mensen daar maar een beetje op voor en lieg er niet over.
Ten tweede vraag ik me af of het beleid dat nu wordt aangekondigd, werkelijk zal zorgen voor de gewenste milieu-effecten. Heel Nederland moet op de schop en dan zal onze leefomgeving (milieu) bepaald niet weer even "tot rust kunnen komen".