Het klimaat

door Henk SpaanEconomische groei.

Duurder verkeer, minder verkeer, ik hoor links en rechts al de bezwaren. "Het helpt niet! Het kan nooit genoeg zijn, we moeten iets anders proberen". Dus we zwijgen er over. Dat is toch merkwaardig. Want honderd procent electrisch rijden is waarschijnlijk ook niet voldoende, als het al te verwezenlijken is. Het is zeker dat grote bezwaren kleven aan "groene stroom". Voor zonnecellen, voor windmolens en meer nog voor de benodigde batterijen en accu's zijn veel kostbare en zeldzame metalen nodig. De winning daarvan maakt meer kapot dan ons lief is. Toch ook geen reden om groene energie maar te vergeten. Ik begrijp ├ęcht niet waarom niemand systematisch wil pleiten voor een beleid gericht op het beperken van verkeers- en vervoersstromen. Het is een ingewikkelde discussie en daarin kom je in aanraking met andere mensen dan alleen je geloofsgenoten. Je komt in gesprek met de gewone automobilist maar ook met bedrijven die volkomen afhankelijk zijn van vervoersstromen. En uiteindelijk kom je in botsing met de logica van het streven naar economische groei en niet te stoppen schaalvergroting.