Het klimaat

door Henk SpaanTen opzichte van 1990

Het klimaatakkoord dat begin juli werd gepresenteerd in de Tweede Kamer, formuleerde als doelstelling de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990.
De toevoeging "ten opzichte van 1990" suggereert iets enorms, maar is feite is zonder betekenis: volgens het CBS was de CO2 uitstoot in 1990 142 miljard kilo en in de volgende jaren soms iets lager en vaker iets hoger (150 miljard in 1996). Het meest recente cijfer van 2016 is opnieuw 142 miljard kilo. Dus al bijna 30 jaar is de uitstoot per jaar rond de 145 miljard kilo. Ten opzichte van 1990 is dus precies het zelfde als ten opzichte van 2016, dus weg ermee!

De tweede vaagheid is de formulering "reduceren met 49 procent in 2030". Je suggereert dat je de CO2 uitstoot halveert (49 procent immers), maar het is in feite een reductie tot 0,67 * 142 = 95 miljard kilo CO2. Dat is het verschil tussen "reduceren met …" en "reduceren tot …". Al heel lang zegt men dat men de uitstoot van CO2 wil verminderen, maar tot nu toe is daar niets van terecht gekomen. We kunnen hooguit zeggen dat hij constant is gebleven en dus kennelijk niet is meegegroeid met het totaal van economische activiteit. Als je eerlijk bent, zou je moeten zeggen: De CO2 uitstoot is nu al tientallen jaren constant, maar vanaf nú gaan we dat écht omlaag brengen.
Overigens zijn het nog puur abstracte cijfers. Ik heb daar nog geen enkele concrete voorstelling bij.