Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

Politieke delinquenten (aug 2008)

Ik heb gemerkt dat bij de omschrijving van de schrijvers van alle blogs op Planeet GroenLinks sinds kort is toegevoegd "politiek delinquent". Aanvankelijk dacht ik dat dat betekende dat degene bij wie dat stond, die toevoeging zelf had gemaakt of daarmee op een of andere manier akkoord was gegaan. Totdat het ook stond bij de korte karakterisering van mezelf.
Ik heb er geen bezwaar tegen dat iemand mij een politiek delinquent noemt, ik heb ook wel eens dingen gedaan die niet mogen.
Maar deze toevoeging bij iedereen vindt ik misplaatst. Het lijkt een poging te zijn om te suggereren dat de hele discussie onzin is; dat iedereen wel eens een misdaad heeft begaan of geweld heeft gepleegd, al was het maar door een mug dood te slaan, of door een krentebol te jatten bij de bakker. Ik vind het geen onzin discussie, en een goede afweging van wat vroeger, maar ook wat vandaag wel of niet aanvaardbaar is, vind ik belangrijk.
De toevoeging van "politiek delinquent" bij iedereen lijkt een poging om te suggereren dat alle 'inzenders' van planeet GroenLinks de discussie onzin vinden en vinden dat Wijnand Duijvendak niets te verwijten valt. Het lijkt ook een poging om diegenen de pas af te snijden die serieus overwegen of er wel degelijk iets te verwijten valt. Het lijkt me beter de toevoeging te verwijderen.
Want de oproep om de rust te verstoren van de onruststokers vind ik in ieder geval nu (maar een beetje toen ook al) moeilijk meer te pruimen. Voorzover ik het begrepen heb vindt ook Wijnand dat niet meer te pruimen.