Henk Spaan

Portret van Henk Spaan

Welkom op de site van Henk Spaan

Mijn naam is Henk Spaan, ik heb lang gewoond in Wageningen en woon nu in Zwolle. Ik geef les in economie, wiskunde en natuurkunde en werk af en toe bij PostNL.
Ik heb altijd bij linkse of linksige clubjes gezeten, veelal met frisse tegenzin. Naar aanleiding daarvan bracht ik van tijd tot tijd mijn gedachten onder woorden. Op deze site heb ik een aantal teksten verzameld die ik in de loop van de tijd geschreven heb. Ik herhaal mezelf wel eens, maar over het algemeen ben ik er tevreden over, ook al zijn mijn gedachten veranderd in de loop van de tijd. Die verandering is op deze site terug te vinden
Deze site heet henkspaan2.nl. Met name de voetbal-liefhebbers zullen begrijpen dat henkspaan1.nl reeds bezet was, en ik ben tevreden met een tweede plaats.

De teksten zijn te verdelen in een aantal hoofdonderwerpen.


Begin 2016 heb ik mijn lidmaatschap van Groenlinks opgezegd, maar af en toe voel ik toch de behoefte om mijn gedachten op papier te zetten.
   
Ik ben al heel lang lid van GroenLinks en tussen 2006 en 2013 zat ik voor afdeling Zwolle / provincie Overijssel in de landelijke partijraad.
   
In de jaren zeventig zat ik in militaire dienst en was ik lange tijd aktief in de Bond Voor Dienstplichtigen en in de VVDM.
   
In de jaren tachtig raakte ik geïnteresseerd in problemen in Oost-Europa en in de Sovjetunie.
   
In 1982 werd ik lid van de CPN en maakte de 'vernieuwing' van de CPN mee totdat de CPN uit de Tweede Kamer verdween.
   
Een heel andere belangstelling ontwikkelde ik min of meer toevallig voor de oude geschiedenis en voor het werk van Immanuel Velikovsky daarover.
   
-----------------------------------------------------