Stukken / Stukjes

door Henk Spaan
Twijfel (juli 2021)

Een streng klimaatbeleid van de Europese Unie komt er aan. In een tijd dat de regen valt in recordhoeveelheden en elders de hoogte van de temperatuur oude records verpulvert, lijkt er geen ontkomen meer aan. Frans Timmermans kondigt strenge wetten aan en zegt dat de doelen linksom of rechtsom gehaald moeten worden.
In de krant lezen we dat de emissies in 2030 met 55 procent moeten zijn teruggebracht. Een commentaar van de NRC (zaterdag, 17-7) zegt dat er wel degelijk hoop is:
“De EU laat al jaren zien dat economische groei en vermindering van uitstoot prima hand in hand kunnen gaan. Sinds 1990 groeide de Europese economie ‘cumulatief’ met 60,5 procent, terwijl de CO2 uitstoot met ruim 20 procent daalde”. Is dit een bewijs dat er hoop is ?? De economie groeide, maar de temperaturen op de wereld lijken gelijkelijk omhoog te gaan, ondanks de daling van uitstoot die de NRC noemt. Het Internationale Energie Agentschap kondigt overigens voor 1923 een record uitstoot van CO2 aan.
De uitstoot van broeikasgassen blijft stabiel, maar de temperatuur stijgt. Moet je je dan niet afvragen hoe belangrijk het broeikaseffect is voor de temperatuur op aarde? Ik las wel eens dat er geen andere verklaring voor temperatuurstijging is dan broeikasgassen in de atmosfeer. Dat verbaasde mij: Zouden alle menselijke, economische activiteiten overal op aarde niet óók hun invloed hebben, plus het feit dat het grondwaterpeil ongetwijfeld overal ter wereld daalt ?
Zodra de mens uit bed opstaat, zet men de kachel of airconditioning aan en allerlei machines en stort men zich in het verkeer. Ik denk dat dat ook een rol speelt en het moet beter onderzocht en beargumenteerd worden.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat als alle klimaatplannen gerealiseerd zijn, we teleurgesteld zullen ontdekken dat het nog steeds veel te warm is. Want kolen en aardgas zijn slecht voor het milieu, maar wind- en zonne-energie en de daarvoor benodigde grondstoffen en de (delving van) zeldzame metalen, óók. Dan worden de bezitters van díe zeldzame grondstoffen de nieuwe eigenaren van Manchester City en Paris Saint Germain.
De technici en deskundigen schreeuwen van de daken: “De CO2-uitstoot móet omlaag !”. Ik zou zeggen: “Het gebruik van grondstoffen en energie móet omlaag!”.
In een sombere bui denk ik wel eens dat Frans Timmermans en Diederik Samsom de problemen groter maken in plaats van oplossen. Neem nou de biobrandstof en het feit alle zonne- en windenergie worden uitverkocht aan Google, Amazon, Microsoft enzovoort.
Zullen we eens wedden over het jaar 2030?