Het klimaat

door Henk SpaanEuropese voetbalcompetitie

Wie de uitstoot van CO2 wil beperken, moet eerst kijken naar het energiegebruik bij allerlei activiteiten zoals de industrie en in het vervoer. Los van het soort van gebruikte energie. Het energiegebruik moet omlaag en energiegebruik moet hoe dan ook duurder worden, ook energiegebruik in de industrie. Beleid moet gericht zijn op het duurder maken van energie en waarschijnlijk is een beleid nodig, gericht op een beperking van verkeersstromen. Urgenda dwingt de overheid alleen te letten op de CO2 uitstoot. Urgenda vermijdt te zeggen dat energiegebruik minder moet en duurder moet. Urgenda zegt dat de CO2 uitstoot gestopt moet worden en zegt dat dat eenvoudig is. Dat zegt de brosjure die zij al sinds 2013 verspreidt met als ondertitel: "Het kan als je het wilt!" (je, alsof het kinderwerk is!). Minder energiegebruik is helemaal niet eenvoudig en duurder energiegebruik heeft zeker ook voor het bedrijfsleven ernstige gevolgen. Maar op de een of andere manier moeten we toch die kant op. Op de een of andere manier moeten we grenzen stellen aan het dwangmatige streven naar economische groei. Een begin zou kunnen zijn als de EU de plannenmakerij in de UEFA om een Europese voetbalcompetitie op poten te zetten zou verbieden. Het wekelijks heen en weer gesleep van honderduizenden of miljoenen voetbalsupporters tussen Rome, Manchester en Madrid kan het Europese vervoersnetwerk niet verdragen.