Het klimaat

door Henk SpaanHet Europese Parlement.

Het Europarlement besloot deze week dat de Europese Commissie niet radikaal genoeg is en dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen van het autoverkeer met 40% moet zijn teruggedrongen en dat dan 35% van de nieuwe auto's op stroom of waterstof moeten rijden. De commissie wil maar tot 30% gaan en wil geen boetes opleggen bij het niet halen van de doelen. Tegen de radikale plannen van het parlement groeit de weerstand van de industrie en van regeringen. Eigenlijk zou ik moeten toejuichen dat het parlement krachtig wil optreden, maar wat irriteert mij dan tóch?
Ten eerste is het nep-radicaliteit om 40% te zeggen als een regering 30% zegt. Belangrijker is te overdenken wat er mogelijk is.
Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat het spreekwoord hier van toepassing is dat je geen oude schoenen moet weggooien voordat je nieuwe hebt. Is het mogelijk over elf jaar voldoende "schone" electriciteit te leveren en is rijden op waterstof dan voldoende ontwikkeld?
Ten derde is de CO2 uitstoot een, wat ik zou kunnen noemen, afgeleide doelstelling: Allereerst moet je de vermindering van het autoverkeer, hoe dan ook, als doel stellen. Op dat punt is nog geen enkele ontwikkeling te zien, integendeel.
Ten vierde wekt het parlement de indruk dat de industrie de boosdoener is en vergroening saboteert. Daarmee negeert het parlement dat de samenleving als geheel volkomen georiënteerd is op autoverkeer en op internationale schaalvergroting.
Tenslotte dreigt het Europese Parlement met al hets radicaliteit veel te ver voor de kudde uit te lopen en zich daarmee te vervreemden van de samenleving.
Zoek maar andere woorden, zoek maar andere doelen. Voer maar eens een moeilijke discussie ! Ik zal al verbaasd zijn als die 30% gehaald wordt.