Het klimaat

door Henk SpaanTen opzichte van 1990 (deel twee)

Het zinsdeel "ten opzichte van 1990" stamt uit 1997 toen het verdrag van Kyoto werd ondertekend. Men wilde toen terug naar een uitstoot van 1990. We weten inmiddels dat daarvan niets is terecht gekomen. Wiebes schreef een brief aan de kamer met zijn plannen voor het klimaatakkoord. Dat Wiebes in zijn brief aan de kamer nog vasthoudt aan deze formulering, suggereert dat hij Kyoto nog steeds serieus neemt. Het is ongeloofwaardig. Twintig jaar later is het een vast onderdeel geworden van de gebruikelijke vaagtaal.
Dat brengt me meteen naar een detail waar je bijna overheen zou lezen: Dat hij de uitstoot wil reduceren met 49 procent. Waarom in vredesnaam 49 en niet 50 procent? Er zal wel een ambtenaar bedacht hebben dat 49 correcter is om een of andere juridische reden. Of men wil een nauwkeurigheid suggereren die er uiteraard niet is. Vaagtaal.