Stukken / Stukjes

door Henk Spaan
Inleiding bij de brochure over het klimaat (nov recent)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
De brochure is te koop voor € 7,50 (inclusief €2,50 verzendkosten). Wie mij een berichtje stuurt via facebook met vermelding van telefoonnummer, of via whatsapp, kan ik een tikkie sturen, waarna ik de brochure zal opsturen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------In anderhalf jaar tussen de zomer van 2018 en januari recent heb ik dwarse stukjes geschreven over het klimaat. Ik vond dat ik er niet genoeg van wist en wilde het een en ander uitzoeken en dat onder woorden brengen. Het zijn dwarse stukjes, omdat heel veel in de klimaatdiscussie mij irriteert, zowel in de verdediging van het bestaande overheidsbeleid als in de meningen van hen die het klimaatbeleid niet ver genoeg vinden gaan.
Mijn mening is niet makkelijk in te delen in de gebruikelijke stereotyperingen van links en rechts. Ik heb de stukjes steeds geplaatst op Facebook en op Twitter, maar toch ben ik bespaard gebleven van de gebruikelijke beschimpingen waarop Facebook en Twitter een patent hebben. Ik ben daar tevreden over. Zo makkelijk ben ik kennelijk niet te vangen.

Na anderhalf jaar was ik zo'n beetje uitgeschreven. Ik ging mezelf herhalen. Ik was boos op de brochure van Rutger Bregman in februari van dit jaar met de titel "Het water komt", die hij verspreidde over het hele land. Ik wilde commentaar schrijven, maar ik liep vast. Ik dacht bij mezelf: "Hou alsjeblieft op, ik heb dat al zo vaak gezegd, vervelende vent".
Alle stukjes overziend ben ik toch redelijk tevreden. Ik zal mezelf wel eens herhalen, misschien maak ik hier of daar een fout. Toch geef ik er de voorkeur aan de stukjes ongewijzigd achter elkaar te plaatsen zoals ik ze destijds geschreven heb.
Ik druk de stukjes af omdat er misschien mensen zijn die ze nog wel eens bij elkaar willen zien. Ik wil het boekje ook gebruiken om reacties te vragen en om de discussie voort te zetten.

De behoefte om toch op de een of andere manier door te gaan, wordt ook ingegeven door het feit dat het klimaatbeleid van Nederland inmiddels veel van zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Dat blijkt uit het beleid om hout te blijven bijstoken in de electriciteitcentrales. Dat beleid is puur gebaseerd op regels uit Europa, dat het verstoken van houtsnippers niet meerekent bij de uitstoot van CO2 (want er komen ook weer nieuwe bossen ...). Nederland kan zo aan de verplichtingen voldoen, hoewel alom bekend is dat hout een hogere uitstoot van CO2 geeft dan kolen of aardgas.
Belangrijker is het industrie- en energiebeleid in de Wieringermeer en in de Flevopolder. Met honderden miljoenen subsidie worden daar windparken gebouwd en velden volgezet met zonnepanelen. Wie mocht denken dat die energie gebruikt gaat worden ter vervanging van de bestaande gas- en kolencentrales vergist zich. De datacentra van Google, Microsoft, Facebook en Amazon of Youtube zullen dat allemaal opgebruiken.
De geplande datacentra in bijvoorbeeld Zeewolde gaan twee tot drie keer zoveel energie gebruiken als de gehele stad Amsterdam (bewoners én bedrijven). Dus de zogenaamde verduurzaming blijkt het tegendeel te zijn van zuinigheid met energie en grondstoffen. Door de geplande bouw van de datacentra zal het energiegebruik in Nederland omhoog vliegen en dan ook nog voor een grootverbruikersprijs die bijna een kwart is van de consumentenprijs!
Nederland legt de loper uit voor de Amerikaanse internetbedrijven en moet dan ook nog moeite doen om de macht van die internet-bedrijven te beperken. Als je daarbij stilstaat, vraag je je af wat we aan het doen zijn met onze zonnecelletje op het dak of met ons ijverige inzamelen van plasticafval. Energie en ons internetgebruik moeten veel duurder worden!
Nederland zal zijn energieverbruik in de komende jaren verveelvoudigen, terwijl ik met mijn boerenverstand toch wel eens gedacht heb dat we zuinig moeten zijn. Kennelijk denkt de regering, inclusief de politieke partijen die dat allemaal laten gebeuren, dat het met de uitstoot van CO2 en met de opwarming van de aarde allemaal wel zal meevallen.
Misschien hebben ze zelfs gelijk: Ik kan nog steeds de gedachte niet helemaal van me afzetten, dat het broeikaseffect niet bestaat. Dat de opwarming het resultaat is van de optelling van alle menselijke activiteiten en niet van de natuurkundige effecten van CO2, CH4, N2O en waterdamp in de atmosfeer.