Het klimaat

door Henk SpaanPrijsverschillen

Het is van belang, te benadrukken dat er van de uniforme beprijzing nu nog geen sprake is. Het gewone bedrijfsleven betaalt voor energie twee keer zo weinig als de consument en de "grootverbruikers" betalen vier keer zo weinig. Die verschillende tarieven moeten worden afgeschaft en dat is nog iets anders dan een CO2 belasting. Over het klimaatakkoord lezen we dat er een unieke nationale CO2-belasting komt en een grote subsidiepot speciaal voor de industrie. Waarom staat er niet dat de verschillen in tarieven moeten worden afgeschaft? Iets dergelijks geldt natuurlijk ook voor invoering van accijnzen voor vliegtuigbrandstof en voor het meerekenen van de uitstoot van de internationale scheepvaart in de CO2 boekhouding van Nederland. Als we die laatste gaan meerekenen zal in één klap de Nederlandse reductie-doelstelling onhaalbaar blijken te zijn. Voor het bedrijfsleven moet energie veel duurder worden en dat moet dan allemaal worden doorberekend in de prijzen. Het zij zo. Energieprijzen moeten omhoog en dus gaan de prijzen van produkten omhoog en het lijkt een slag in de lucht om nu te zeggen dat de consument er in 2030 slechts 1,4 procent in koopkracht op achteruit zal gaan.