Het klimaat

door Henk SpaanReageerbuizen met CO2

Simon Rozendaal haalt een oud onderzoek aan als bewijs dat de concentratie van CO2 oorzaak is van opwarming. In 1856 publiceerde de Amerikaanse natuurkundige Eunice Newton Foote de invloed van zonlicht op de temperatuur van gassen met verschillende samenstellin g in reageerbuizen. Er was duidelijk een verband met CO2 in die gassen. Dat kan waar zijn en als het ook op grote schaal waar is, dan verdient verdere onderzoek ernaar meer aandacht dan het nu krijgt, voorzover ik het als leek kan nagaan. De concentratie van CO2 verdient zeker nú meer aandacht dan een citaat uit een onderzoek uit 1856. Simon Rozendaal zegt dat op de middelbare school een dergelijk experiment vandaag de dag zó kan worden nagedaan. Dan denk ik: "Dóe dat dan en liever nog een beetje serieuzer!". Als we miljarden uitgeven aan beperking van de concentratie van CO2, gooi dan ook maar een paar ton in herhaling en uitbreiding van dergelijk onderzoek. Rozendaal laat het bij het noemen van dit ene argument.
Verderop schrijft Rozendaal: "Dat ik ben opgeschoven heeft ook te maken met wegstrepen: Wat zijn de alternatieven om de opwarming in de twintigste eeuw te verklaren?".
Ik dacht steeds dat CO2-uitstoot het resultaat is van de optelling van alle menselijke economische activiteit. Al die activiteit, al die machines produceren warmte en kunnen ook een verklaring zijn van opwarming. In steden ligt de temperatuur toch vaak een paar graden hoger dan buiten de stad? En al die activiteiten zijn toch enorm toegenomen in de laatste eeuw? En zij nemen nog steeds exponentieel toe. Ik houd mijn twijfel en wil betere argumenten horen.