Het klimaat

door Henk SpaanCO2-belasting

De overheid in Nederland staat voor een dilemma. Dat men ervoor koos energie te leveren voor een vriendenprijs, is misschien ingegeven door de dreiging hoogovens te sluiten (ik herinner me dat daarvan vrij recent nog sprake was). Nu kunnen we wel vrolijk de gasprijs omhoog gooien (leve het klimaat!), maar de kans is reëel dat een aantal grote nederlandse bedrijven de concurrentie met India, China, Rusland of waar ook ter wereld niet kunnen volhouden.
Uiteindelijk is het marktmechanisme zonder beteugeling nog net zo meedogenloos als het 150 jaar geleden was. Producenten in Nederland moeten uiteindelijk concurreren met producenten in China of in Bangla Desh. Het is een dilemma waar voorstanders van harde klimaatmaatregelen zoals een CO2-belasting, niet makkelijk onderuit zullen komen. Let wel, ik ben voor een prijsverhoging van energie en natuurlijk met name voor de grootverbruikers, maar dat moet gecombineerd worden met een beteugeling van handelsstromen over de wereld.