Het klimaat

door Henk SpaanTechnische vooruitgang.

Iets in mij verzet zich tegen het optimistische betoog van de ecomodernisten. Maar laat ik de hoofdpunten ervan eerst netjes op een rij zetten. Zij verzetten zich tegen het alarmisme van de milieubeweging; zij vinden dat de menselijke samenleving ondanks alle problemen de goede kant op gaat. Kolencentrales zijn een enorme stap vooruit in vergelijking met energie uit de verbranding van hout en biomassa. Als alternatief voor kolencentrales pleiten zij voor ontwikkeling van kernenergie. Zij hebben weinig vertrouwen in wind en zonneenergie, ook al is vooruitgang op dit vlak wenselijk. Zij vinden het onredelijk om te denken dat derde-wereldlanden zich zouden kunnen ontwikkelen zonder gas- of kolencentrales. Technologische vooruitgang helpt om de menselijke samenleving minder afhankelijk te maken van de grillen van de natuur. Als mensen leven in steden, is dat efficiënter dan leven in hutjes op de hei (mijn woorden). In plaats van stopzetten van uitstoot van álle CO2 is het verstandiger zich aan te passen aan reële veranderingen van het klimaat en intussen door te gaan met verbeteren van produktieprocessen. Zij leggen verder grote nadruk op efficiëntere landbouw en voedselproduktie. Als dat lukt, kan meer ruimte worden teruggegeven aan de natuur.