Het klimaat

door Henk SpaanEcomodernisme

Terwijl ik het vorige stukje schreef stuitte ik via twitter op een boek over "ecomodernisme". Ik bestelde het boek en raak nu in verwarring. Op sommige punten deel ik de kritiek die het ecomodernisme heeft op bijvoorbeeld het alarmisme van de "klimaatbeweging" en het ondoordachte smijten met geld. Maar in hoofdpunten gaat het ecomodernisme lijnrecht in tegen wat ik in eerdere stukjes systematisch benadrukt heb. Dus ik vrees dat ik een reactie moet geven op het ecomodernisme. Het ecomodernisme noemt zichzelf zo, maar als ik de kern ervan wil begrijpen gebruik ik liever de term modernisme. Sommige milieuvrienden gebruiken te pas en te onpas het voorvoegsel eco- en de modernisten doen dat nu ook. Zij vinden dat een voortschrijdende ontwikkeling in wetenschap en techniek voor het milieu en tegen het proces van opwarming van de aarde op den duur juist het meest effectief is. Zij zeggen eigenlijk: ",Wíj zijn de werkelijke milieubeweging". Zij planten hun vaandel op het voorvoegsel "eco", maar ik denk: "Doe dat nou niet". Het lijkt me niet nuttig om woorden of termen een andere betekenis te geven dan de betekenis die de "common-sense" er doorgaans aan geeft. Je krijgt geen debat, maar een territoriumstrijd.