Het klimaat

door Henk SpaanNadruk op CO2

Ik erger me aan de nadruk die in de klimaatdiscussie en in het klimaatbeleid ligt op de uitstoot van CO2. Zodanig dat ik op een bepaald moment zelfs denk: "Die hele CO2 uitstoot stelt niets voor of het nou hoog of laag is". Zo ver wil ik toch niet gaan. Maar de nadruk op CO2 leidt wel de aandacht af van de achtergrond van die CO2 concentratie in de atmosfeer, namelijk de menselijke activiteiten. Het prutsen aan de CO2 uitstoot wekt de suggestie dat als dat maar eenmaal lukt, we gewoon door kunnen gaan met waar we mee bezig zijn. Als we dat éne kunnen regelen, is alles verder okee. We willen niet zien dat alle soorten energievoorziening hun eigen nadelen hebben. Minder fossiele brandstof schaadt de belangen van Arabische olieleveranciers en van Russische aardgasleveranciers, maar produceert weer nieuwe veelverdieners die de enorme hoeveelheid grondstoffen voor accu's, uranium of kostbare metalen ons kunnen leveren, uiteraard met schadelijke bijwerkingen bij de delving van die grondstoffen.