Het klimaat

door Henk SpaanGemengd bedrijf.

Ik beweer niet dat er geen kritiek op de landbouw op zijn plaats is. De schaalvergroting en specalisatie en internationalisering in de landbouw is veel verder doorgegaan dan wat redelijk en wenselijk is. Nederlandse akkerbouwers klaagden jaren geleden al over "het gat van Rotterdam", de haven van Rotterdam die met scheepsladingen tegelijk veevoergrondstoffen aanvoerde en de Nederlandse akkerbouw onmogelijk maakte. Het gat van Rotterdam maakte veeteelt in Nederland goedkoop en bevorderde de Nederlandse export van veeteelt produkten naar de rest van Europa. In allerlei richtingen ontstonden monoculturen en werd het in principe wenselijker gemengde akkerbouw- en veeteelt-bedrijf onmogelijk en onrendabel gemaakt. Discussie over landbouw en veeteelt moet in deze richting worden gevoerd. Het gaat er niet om de veeteelt in het algemeen te beschuldigen, het gaat erom kritisch te kijken naar de richting waarin de veeteelt zich heeft ontwikkeld.