Het klimaat

door Henk SpaanCijfers.

Toen ik in juli begon met het schrijven van mijn stukkies, zocht ik naar de CBS-cijfers van de uitstoot van broeikasgassen. Ik vond cijfers die nauwelijks een afname lieten zien, maar die we toch positief konden beoordelen omdat de emissies kennelijk niet met de groei van de economie waren mee omhoog gegaan. In de NRC van deze week stond een grafiek van de cijfers van 1990 tot 2017. Die lagen veel hoger, maar lieten wel degelijk een dalende trend zien. Die hogere cijfers kunnen verklaard worden doordat daarin ook de emissies van andere broeikasgassen zoals SO2, CH4 en N2O (omgerekend naar CO2-emissies) zitten. Met name de uitstoot van die andere broeikasgassen is aanzienlijk verminderd. In CO2 emissies zien we echter nog niet veel daling.