Het klimaat

door Henk SpaanZeespiegelstijging.

Ik wil even terug naar 13 juli, toen weerman Peter Kuipers Munnike in de NRC in een artikel schreef dat het zeker is dat Nederland vroeg of laat onder de zeespiegel zal verdwijnen. Hij zegt dat hij niet alarmistisch wil zijn, maar zegt wel dat de Oosterscheldekering zelfs bij het meest conservatieve klimaatscenario zijn 200ste verjaardag niet zal halen. De Oosterscheldekering was berekend op meer dan 40 centimeter zeespiegelstijging, maar de 2 graden temperatuurstijging van het akkoord van Parijs zal volgens Kuipers Munnike op den duur leiden tot een zeespiegelstijging van 15 meter! Dit is wat ik speculatieve wetenschap noem: Hij baseert zich op het feit dat 20.000 jaar geleden de temperatuur 5 graden kouder was en de zeespiegel 120 meter lager stond; conclusie: 2 graden warmer, dus 2/5 keer 120 meter, dat is 48 meter hogere zeespiegel. Kuipers Munnike wil niet lullig doen: pakweg 15 meter.
Ik neem aan dat het bovenop de ijskap 20.000 jaar geleden wel 5 graden kouder was, maar was dat op heel de aarde zo? Was Kuipers Munnike daar bij? Hij zegt dat hij en andere wetenschappers geduldig uitleggen hoe de zeespiegelstijging kan worden beperkt, maar leg dan eerst maar eens uit wat eigenlijk de oorzaak was van die ijstijd voordat we met kinderachtige rekensommetjes 15 meter stijging gaan voorspellen. Kuipers Munnike zegt dat de huidige 3mm zeespiegelstijging per jaar in de komende jaren kan groeien tot 25mm. "Maar ook dit is wetenschap: met zekerheid uitsluiten kunnen we dit scenario (nog) niet". Mag ik daar dan aan toevoegen: "Ook dit is wetenschap: uitsluiten kunnen we niet dat er van dit rekenwerk niets blijkt te kloppen" ?.