Het klimaat

door Henk SpaanNet zo moeilijk

Het wordt wel tijd om wat nuances aan te brengen bij wat ik hiervoor gezegd heb. Ik neem aan dat CO2 een minder belangrijke rol speelt in de opwarming dan vaak gedacht wordt, maar enig effect sluit ik niet uit. Ik neem aan dat CO2 geen oorzaak is van de opwarming van de aarde, maar ik twijfel niet aan de opwarming van de aarde en dat die door mensen wordt veroorzaakt. Ik denk niet dat het broeikaseffect een versnellingsmechanisme heeft dat de opwarming onontkoombaar maakt. Maar de geleidelijke verhoging van de temperatuur is riskant, met name omdat Antarctisch en Noordpoolijs die warmte opneemt of inmiddels al opgenomen heeft, wat in grote hoeveelheden smeltwater kan resulteren. Dat is alleen in de loop van jaren te corrigeren.
Als het beleid dat met name gericht is op de beperking van CO2 uitstoot (b.v. terug de grond in stoppen) minder urgent is, dan betekent dat niet dat klimaatbeleid gemakkelijker wordt. Het gedrag van mensen en in de handel en industrie is net zo moeilijk te veranderen als de concentratie van CO2 in de atmosfeer.