Het klimaat

door Henk SpaanLuchtvaart en scheepvaart

Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (ook bekend van "Das en Boom") was eind juli te horen op radio 1.
Hij leverde kritiek op het nederlandse klimaatbeleid en op het gebrek aan regie daarbij. Ik wil uit zijn praatje een paar punten naar voren halen.
Het eerste punt is dat bij de cijfers van de uitstoot van broeikasgassen het vliegverkeer niet is meegerekend evenmin als de cijfers van het scheepvaartverkeer. Het zou moeilijk zijn te bepalen aan welk land de betreffende uitstoot moet worden toegerekend. Dirkmaat zei dat daarvoor heel eenvoudig een verdeelsleutel te bedenken is. Dat lijkt me ook. Volgens Dirkmaat zijn lucht- en scheepvaart (grof geschat) ieder goed voor één vijfde deel van de uitstoot. De 142 miljard kilo CO2 die het CBS noemt, zijn dus slechts drie/vijfde deel van het totaal, waarmee we op een totaal komen van 237 miljard kilo CO2. De 45 miljard kilo reductie van uitstoot uit het klimaatplan is dus een reductie van slechts 19 procent.
Hierbij vaar ik voorlopig op het kompas van Jaap Dirkmaat. Mochten deze cijfers niet kloppen, dan zal ik daarvan later zeker melding maken.