Het klimaat

door Henk SpaanDe weg naar de hel

Ik wil even terug naar de uitzending van Eva Jinek van de afgelopen 27 juni. De oorspronkelijke initiatiefnemers van de klimaatwet, Asscher, Klaver, Pechtold en Segers waren daar om te pleiten voor het klimaatakkoord. Op de vraag wat er verandert als het klimaatakkoord wet wordt, antwoordde Klaver dat er dan geen ontsnappen meer mogelijk is. Als het een wet is, gaat het ook gebeuren. Als het zo makkelijk is, kan de tweede kamer dan ook besluiten dat er in 2030 geen honger in de wereld meer zal zijn?
Je mag betwijfelen of er iets van de plannen terecht zal komen. Volgens het verdrag van Kyoto (1997) had de uitstoot van broeikasgas allang moeten zijn terug gebracht. Ik denk dan wantrouwend aan het spreekwoord: "De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens".
Jinek vroeg wat de heren ervan vonden dat Wiebes luchtvaart en grote bedrijven hun bestaande korting op hun energiegebruik wilde laten houden, omdat anders bedrijven niet in Nederland zouden blijven. Hierop kwam geen antwoord, terwijl het toch bij uitstek een mogelijkheid zou bieden de discussie internationaal te maken. Kennelijk was afgesproken hier niets over te zeggen omdat de initiatiefnemers het CDA en de VVD wilden meekrijgen. Wat is dat voor "zuinigheid met energie" als je de grootste gebruikers van energie vrijstelt van de energie-accijnzen. Marieke Stellinga heeft zich daarover in de NRC ook een paar keer verbaasd.