Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan


Belemmert partijraad de discussie ? (feb 2013)

Een week geleden vroeg ik op Linkedin forum GroenLinks aan Hans Sietsma naar het waarom van de discussie over de partijraad en waarom die discussie nu moet plaatsvinden. Een antwoord heb ik niet gekregen en ik zou de vraag kunnen doorspelen naar Eduard van Zuijlen die als lid van het interim bestuur ook duidelijk liet blijken geen functie voor de partijraad meer te zien.
Maar wachtend op een antwoord zal ik proberen zelf een antwoord te bedenken. Het komt erop neer dat men (met name het interim bestuur) vindt dat het politieke debat in GroenLinks beter moet en dat er meer invloed moet zijn vanuit de partij op het beleid van partijbestuur en de fractie. "Men" vindt dat het bestaan van de partijraad het op-gang-komen van een debat nou juist in de weg staat.
Maar hoe kan dat nou? Is er een concreet voorbeeld te noemen waarin de partijraad een rem was op ontwikkeling van een debat? Heeft iemand ooit gezegd: "Laten we nou eerst eens wachten wat de partijraad ervan vindt, voordat we zelf aan het discussieren slaan". Nee natuurlijk.
Er zijn wel debatonderwerpen te bedenken die niet goed van de grond kwamen en we moeten ons afvragen waarom dat zo was. Het rapport van Dijk noemt zelf twee onderwerpen die niet voldoende zijn doorgepraat: de missie naar Kunduz en sociaal-economische kwesties. Ik heb regelmatig geklaagd dat we, de partijraad, grondiger moesten doorpraten over sociaal-economische kwesties, over ontslagrecht en over het verschil tussen insiders en outsiders. De partijraad heeft er wel eens over gepraat maar te kort en te oppervlakkig. Maar belangrijker was dat de partij zelf er niet over sprak en dat ook niet wilde.
De werkgroep arbeidsverhoudingen van GroenLinks had kritiek op de liberale koers, formuleerde moties, wilde discussie, maar die discussie kwam niet, niet vanuit de fractie en niet vanuit het partijbestuur. Op een congres (het laatste of het voorlaatste) werden moties van de werkgroep in een spreektijd van alles bij elkaar misschien 15 minuten, van de tafel geveegd. Ik was het niet eens met de voorstellen van de werkgroep arbeidsverhoudingen, maar ik hoopte dat de discussie op gang zou komen. Niet dus. De discussie kwam niet omdat de meerderheid en zeker de top van de partij de discussie niet wenste, het was allemaal veel te ingewikkeld en het zou de mensen alleen maar afschrikken. Het debat in de partijraad kwam niet van de grond omdat het nergens in GroenLinks van de grond kwam. Maar dat de partijraad deze discussie belemmerd zou hebben lijkt mij uit de lucht gegrepen. Dus ik wil graag een betere argumentatie.