Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan


Moet de partijraad worden "heroverwogen"? (jan 2013)

Ik vind het voorstel van de commissie van Dijk om het bestaan van de partijraad te heroverwegen onbegrijpelijk en ik vind het nog onbegrijpelijker dat het interim bestuur dit voorstel overneemt en er zelfs een schepje bovenop doet: vanaf volgend jaar! In het rapport wordt voortdurend gepleit voor een krachtig bestuur dat de regie in handen neemt, maar het interim bestuur neemt klakkeloos het voorstel over van de eerste de beste oud-gediende.

Het slaat nergens op. In de kwestie Kunduz was de partijraad de enige die een duidelijk standpunt innam (niet doen) en die kennelijk het beste in de gaten had dat de steun voor de missie binnen de partij en bij de aanhang van de partij te gering was.
Ik moet daarop nog iets dieper in gaan. Het rapport zegt dat de fractie zich teveel heeft blindgestaard op inhoudelijke afwegingen (blz 13 rechterkolom). De commissie zegt daarmee in feite dat het besluit om de missie naar Kunduz te steunen juist was (inhoudelijke afwegingen) maar dat er onvoldoende tijd besteed is aan de uitleg ervan. Volgens mij is er behoorlijk veel aandacht besteed aan de uitleg (regiobijeenkomsten). Het congres slikte het, maar de aanhang van GroenLinks slikte het niet en liep massaal weg.
Ik houd vol dat het een fout besluit was. Ik vind het niet rampzalig dat er Nederlandse troepen naar Kunduz zijn gegaan; ik had het misschien niet erg gevonden als de fractie (schoorvoetend) niet tegen de missie zou hebben gestemd, maar zo pontificaal het gat opvullen dat andere partijen hebben laten vallen, is iets wat je niet van GroenLinks of van de aanhang van GroenLinks mag vragen. Het vergrootte de kans op deelname in een volgende regering, maar zonder aanhang kom je in geen enkele regering.
"Terug naar de toekomst" opent niet de discussie over de juistheid van het Kunduz-initiatief van GroenLinks, en zegt dat het alleen onvoldoende is uitgelegd. Dat is merkwaardig, want in talloze analyses door 'buitenstaanders' van onze verkiezingsnederlaag werd onmiddellijk Kunduz genoemd. (en het ontslagrecht, een onderwerp waar "terug naar de toekomst" ook al geen uitspraken over doet). Ik weet zeker: als ik straks het Kunduz besluit noem in de discussie, wordt ik onmiddellijk onderbroken dat dat niet aan de orde is.

En nu moet de partijraad worden opgeheven. Het slaat nergens op. Het bestaan van de partijraad heeft NIETS te maken met de slechte resultaten bij de verkiezingen. Het komt erop neer dat de invloed vanuit de basis van de partij nog geringer wordt dan die al was. Want iedereen moet toch begrijpen dat die regionale bijeenkomsten alleen maar onduidelijkheid beloven. Het wordt een kakafonie van kritiek en van ondersteuning en het biedt de fractie, het bestuur of het partijbureau de gelegenheid om daaruit die punten op te pikken die hen het beste bevallen (en daarover dan weer onderling te ruziƫn).
En dan zwijg ik nog over hoeveel dat allemaal gaat kosten, aan geld en aan tijd. "Terug naar de toekomst" pleit voor beperking van allerlei omslachtige procedures, maar intussen wemelt het rapport met talloze nieuwe overleggen, rapportages, referendums en peilingen die er moeten komen. Het is allemaal onzin. Aan de structuur van GroenLinks hoeft niet zoveel te veranderen, er zijn alleen in de afgelopen tijd enorme fouten gemaakt en dat moeten we erkennen.
En we praten pas weer over een "open debatpartij" (het geheime wapen van de commissie van Dijk) als we eens een behoorlijk debat gevoerd hebben over ontslagrecht, over de positie van de outsiders op de arbeidsmarkt en over de verzorgingsstaat. Daar heb ik nog bitter weinig van gemerkt omdat in GroenLinks iedereen te schijterig is om daar eens goed over door te denken en te praten. (En dan bedoel ik niet dat we weer ouderwets linkse praatjes moeten gaan verkopen over de kapitalisten en dat de maat vol is en zo).