Foto henk spaan

Teksten over Groenlinks

door Henk Spaan

Voorstellen voor de partijraad (nov 2012)

Wijziging van de agenda
Op de agenda voor 17 november staat bij punt 6) een voorstel om als partijraad iets anders te gaan functioneren met onder andere een naamsverandering en een bijbehorende statutenwijziging.
Ik vond drie jaar geleden een structuurverandering en een statutenwijziging niet nodig. Die veranderingen van toen lijken nu grotendeels te worden ongedaan gemaakt, maar ook nu is een statutenwijziging niet nodig. Binnen iedere structuur kan je nuttige debatten voeren of je kan je tijd verputsen. De partijraad heeft een hardnekkige neiging tot dat laatste. Het ergste in de afgelopen twee jaar is het telkens opsplitsen in groepjes en de groepsdiscussie dan weer plenair terugkoppelen.
Dat moet stoppen en daarom heb ik ook een voorstel ingediend om de agenda te wijzigen.

Voorstel 1) Ik stel voor om de agenda te wijzigen en om bij punt 3 van de agenda niet op te splitsen in groepen, maar plenair de ideeen die bij de inventarisatie bij agendapunt 2 zijn naar voren gebracht verder door te spreken.
Zo kunnen we keuzes formuleren die een handvat kunnen zijn voor discussie elders in de partij.

Voorstellen voor de commissie van Dijk
In de mail van Henk Kamps voor de komende partijraad vraagt hij namens het partijraadsbestuur om vooraf voorstellen en idee├źn in te zenden, "die naar jullie mening in ieder geval namens de partijraad moeten worden ingebracht bij de commissie van Dijk".
Dat is een onmogelijke vraag. Ik kan niet zeggen wat de partijraad aan het eind van de vergadering in ieder geval moet inbrengen bij de commissie van Dijk. Ik kan alleen formuleren wat de partijraad volgens mij moet inbrengen, maar ik weet niet zeker of mijn mening ook de mening is van alle anderen.
Ik stel voor de volgende uitspraken te doen:

Voorstel 2a) De partijraad stelt vast dat het fout is geweest van GroenLinks om het initiatief te nemen om toch nog het zenden van troepen naar Afghanistan mogelijk te maken, nadat de gesprekken daarover tussen PvdA en CDA waren vastgelopen.

Voorstel 2b) Het is ook fout geweest om uiteindelijk akkoord te gaan met de missie naar Kunduz. De verkiezingsnederlaag maakte duidelijk dat we er niet in zijn geslaagd dat aan onze achterban uit te leggen.
Daarmee zeggen we uitdrukkelijk niets over de status van de Nederlanders aldaar op dit moment. We hebben toen ons woord gegeven, daar houden we ons aan, maar we hadden het niet moeten doen.

Een ander voorstel betreft het profiel van GroenLinks.

Voorstel 3) De partijraad stelt vast dat het onduidelijke profiel van GroenLinks mede oorzaak is van het slechte verkiezingsresultaat. Het is teveel een beetje van dit en een beetje van dat. De partijraad spreekt als zijn mening uit dat GroenLinks moet kiezen voor een duidelijker groen profiel. GroenLinks moet zich duidelijker uitspreken tegen het streven naar economische groei en tegen het consumentisme, de neiging om materiele belangenbehartiging voorop te stellen.

Laat GroenLinks maar een milieu partij worden. Van het linkse profiel van GroenLinks is hoe dan ook niet veel meer over, we hebben ermee ook niets te winnen en niets te verliezen en er zijn andere partijen die zich wat dat betreft effectiever profileren.
Ik hoop dat de partijraad deze voorstellen overneemt.